VARTA Consumer Batteries Logo

Genbrug & bæredygtighed

Beskyt dit miljø!

Rigtig genbrug af elektroniske apparater og batterier

Elektronisk apparater og batterier, hvad enten de er genopladelige eller ej, skal ikke smides ud sammen med almindeligt affald. Istedet bør det genbruges korrekt for at beskytte miljøet og for at reducere bortsmidning af vigtige ressourcer. Kommunen, genbrugsstationer og lokale forhandlere kan hjælpe dig med yderligere information om genbrug af batterier. 

VARTA bæredygtigheds Rapport 2011

Sustainability Report 2011

EPBA Bæredygtigheds rapport 2010

Kig tilbage, kig fremad

Tidligere resultater, igangværende indsats og de ​​fremtidige perspektiver for den europæiske batteri-industri.

EPBA
(European Portable Battery Association)
Avenue Jules Bordet 142
1140 Brussels, Belgium

Phone +32 2 761 16 02
Fax +32 2 761 16 99
Email EPBA
www.epbaeurope.net

 

Må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Bookmark and Share
Sitemap
Facebook